Goleuadau Artist : PlasHeli Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Digwyddiadau, Pwllheli

Artist Lighting: Plas Heli Welsh National Sailing Acedemy & Events Centre, Pwllheli

Plas Heli Visualisation

Tuesday, 17 November 2015

Lansiad cynllun celf Plas Heli
Plas Heli art project launch

6pm 02.12.15 Plas Heli, Hafan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT
Plas Heli: Academi Genedlaethol Hwylio a Chanolfan Digwyddiadau 
Plas Heli: Welsh National Sailing Academy and Events Centre  

RSVP erbyn/by 23.11.15 EsylltRhysJones@gwynedd.gov.uk
 
*Mwy o wybodaeth am gynllun celf Plas Heli wedi ei atodi. 
*More info about the Plas Heli art project attached