Goleuadau Artist : PlasHeli Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Digwyddiadau, Pwllheli

Artist Lighting: Plas Heli Welsh National Sailing Acedemy & Events Centre, Pwllheli

Plas Heli Visualisation

Blwyddyn Ryngwladol Golau 2015 / International Year of Light 2015
Mae UNESCO wedi cyhoeddi 2015 yn Flwyddyn Ryngwladol Golau, cyfle i ryngweithio gyda’r cyhoedd a hybu ffotonau ar draws y byd.

Bydd hyn yn fenter byd eang fydd yn amlygu pwysigrwydd golau a thechnolegau gweledol i ddatblygiad cymdeithas. Bydd yn datblygu ymwybyddiaeth o’r dull mae ffotonau yn hybu datblygiad cynaliadwy ac yn darparu atebion i heriau fel egni, addysg ,cyfathrebiadau , iechyd a chynaladwyaeth.


UNESCO has proclaimed 2015 the International Year of Light, a chance to engage the public and promote photonics all over the world.

With a full title of The International Year of Light and Light-based Technologies 2015 (IYL 2015), this will be a global initiative that will highlight the importance of light and optical technologies for the development of society. It will raise awareness of how photonics promotes sustainable development and provides solutions to challenges in areas such as energy, education, communications, health and sustainability.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.